Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

overproblems
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viapalina palina
overproblems
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viapalina palina
overproblems
3928 7b65
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaboroboro boroboro

March 11 2017

5571 03e0
Reposted frommittland mittland viakamykowata kamykowata
overproblems
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakamykowata kamykowata
overproblems
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viapalina palina

March 01 2017

overproblems
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaboroboro boroboro

February 20 2017

overproblems
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakamykowata kamykowata

July 09 2015

overproblems
Amsterdam, The Netherlands
Reposted fromarchitectonic architectonic viapeasorela peasorela
overproblems
overproblems

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

overproblems

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle
overproblems
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
overproblems
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover

June 18 2015

overproblems
Reposted fromIriss Iriss viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
overproblems
overproblems
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus vialevilette levilette
8339 1bf7 500
Reposted fromPoooly Poooly viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl