Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

overproblems
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakamykowata kamykowata

July 09 2015

overproblems
Amsterdam, The Netherlands
Reposted fromarchitectonic architectonic viapeasorela peasorela
overproblems
overproblems

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

overproblems

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle
overproblems
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
overproblems
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover

June 18 2015

overproblems
Reposted fromIriss Iriss viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
overproblems
overproblems
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus vialevilette levilette
8339 1bf7 500
Reposted fromPoooly Poooly viaftmo ftmo
overproblems

June 08 2015

8086 2b35 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialevilette levilette

May 09 2015

overproblems
no.
Reposted fromweightless weightless viakamykowata kamykowata
overproblems
3901 a61d
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viakamykowata kamykowata
overproblems
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viakamykowata kamykowata
overproblems
4853 59be
si.

February 02 2015

overproblems
7513 d238 500
WrocLove
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapierot pierot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl