Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

overproblems
7111 5a99 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapalina palina
overproblems

October 23 2017

overproblems
overproblems
0308 ee1b
Reposted fromsuits suits viairmelin irmelin
overproblems
4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapalina palina
overproblems
Nauczyłem się miłość zastępować seksem, ale pomiędzy jednym a drugim jest taka różnica jak między szczęściem a przyjemnością.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommissbrodka missbrodka viapalina palina

July 23 2017

overproblems
6496 49db

May 12 2017

8123 3b36 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaavooid avooid

May 07 2017

5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialubie-lato lubie-lato
overproblems
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong vialubie-lato lubie-lato

April 25 2017

7745 01d4 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viajustbegood justbegood
3103 265d 500

April 22 2017

overproblems
7629 37e6
Reposted fromscorpix scorpix viapalina palina
overproblems
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viapalina palina
overproblems
3928 7b65
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaboroboro boroboro

April 21 2017

overproblems
1408 09b5 500
Reposted fromsarazation sarazation viapalina palina

April 14 2017

overproblems
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapalina palina
overproblems
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapalina palina
overproblems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl